Direct naar content
Logo Graceland festival

Evert Jan Ouweneel

  • Spreker

In de geschiedenis van de mensheid zijn er al veel verhalen verteld over hoe de mens is ontstaan. Van al deze oerverhalen geeft het Genesisverhaal een unieke kijk op ‘de geboorte van de mens’. Spannend is bijvoorbeeld de goddelijke adem die de mens in de neus wordt geblazen, maar ook de gedachte dat de mens geen ziel is die in een lichaam woont maar een ‘levende ziel’ is als eenheid van lichaam en geest. Zonder lichaam geen mens dus!

Cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel heeft zijn fascinatie voor het ontstaansverhaal in Genesis vertaald naar het boek Godenstrijd. Hij denkt dat het in het Bijbelse geboorteverhaal van de mens niet zozeer gaat over een vrije wil waarmee wij naar believen tussen goed en kwaad kunnen kiezen, maar dat wij ons vooral in een krachtenveld bevinden waarin wij verschillende kanten op worden getrokken. Belangrijker dan dat wij over voldoende kennis beschikken om het juiste te kiezen, is de vraag dan: waar halen wij de kracht vandaan om de tegenkrachten in ons leven te weerstaan? Waar (her)vinden wij de goddelijke adem en de kracht om staande te blijven in een verwarrende en verontrustende wereld?

Evert Jan Ouweneel is cultuurfilosoof met een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals zijn boek Godenstrijd. Maar vaak geeft hij ook lezingen over wereldtrends, wereldmachten, wereldreligies en wereldgeschiedenis. Daarnaast adviseert hij organisaties over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Tien jaar lang vervulde hij internationale functies binnen World Vision. Momenteel is hij onder meer Strategiedirecteur Identiteit binnen het Leger des Heils.

Share the love!