Direct naar content
Logo Graceland festival

Intuïtive Listening – Roosien Verlaan

  • Veld

Intuitive Listening beweegt zich op het kruispunt van zorg, kunst en spiritualiteit waarmee het beoogt een ruimte te maken voor zachte ontmoeting.

Intuitive Listening is gebaseerd op de vraag ‘Hoe verhoud ik me tot afwezigheid van leven?’, geïnspireerd op de autobiografische gebeurtenis van mijn niet-levend geboren baby. Deze vraag raakt een universeel thema over de alternatieve mogelijkheden die niet geleefd zijn en de absentie van bepaalde verlangens. De gecreëerde tussenwereld in de installatie is een plek die daaronder ligt. Een plek van de onbeslotenheid van de dingen waar tegenstellingen eenvoudig met elkaar bestaan. Een plek om de absentie te ervaren, evenals de verlangens, evenals de mogelijkheden.

De installatie bestaat geheel uit plantaardig en handmatig geverfd textiel. In de installatie zijn performatieve rituele ontmoetingen waaraan je als deelnemer mede vorm geeft.

Roosien Verlaan is geïnteresseerd in hoe de verbindingen tussen ervaringen, gedachten en handelingen ontstaan en hoe dat voelbaar en zichtbaar is via het lichaam. De ‘onzichtbare’ dialoog in het lichaam voorafgaand aan het verschijnen in de wereld als handelend lichaam heeft haar aandacht.

Tegenstrijdige ervaringen verleiden haar tot onderzoek en tot het oprekken van dat wat voelbaar is. In haar werk gaat het om een ongemak, een onoplosbaarheid, een tegenstrijdigheid en de poging. 

Roosien Verlaan is geïnteresseerd in hoe de verbindingen tussen ervaringen, gedachten en handelingen ontstaan en hoe dat voelbaar en zichtbaar is via het lichaam. De ‘onzichtbare’ dialoog in het lichaam voorafgaand aan het verschijnen in de wereld als handelend lichaam heeft haar aandacht.

Tegenstrijdige ervaringen verleiden haar tot onderzoek en tot het oprekken van dat wat voelbaar is. In haar werk gaat het om een ongemak, een onoplosbaarheid, een tegenstrijdigheid en de poging. 

Roosien Verlaan is geïnteresseerd in hoe de verbindingen tussen ervaringen, gedachten en handelingen ontstaan en hoe dat voelbaar en zichtbaar is via het lichaam. De ‘onzichtbare’ dialoog in het lichaam voorafgaand aan het verschijnen in de wereld als handelend lichaam heeft haar aandacht.

Tegenstrijdige ervaringen verleiden haar tot onderzoek en tot het oprekken van dat wat voelbaar is. In haar werk gaat het om een ongemak, een onoplosbaarheid, een tegenstrijdigheid en de poging. Roosien werkt in diverse media zoals textiel en film, daarnaast is ontmoeting een belangrijk onderdeel van haar makerschap.

Share the love!