Direct naar content
Logo Graceland festival

ANBI Status Vrienden Van Graceland

Op dit moment is de culturele ANBI voor stichting Vrienden Van in aanvraag. Op deze pagina vind je wat het voor jou betekent als stichting Vrienden Van een culturele ANBI status krijgt en vind je de relevante gegevens van de stichting.

Wat houdt een culturele ANBI status in?

Een culturele ANBI status houdt in dat de stichting voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen extra giftenaftrek geldt. Als je een donatie doet aan de stichting mag je als particulier 25% bij je donatie optellen en het totaalbedrag aftrekken op je belastingaangifte. Meer informatie over het gebruik maken van extra giftenaftrek vind je op belastingdienst.nl.

Het gaat om giften die gedaan zijn aan Stichting Vrienden Van Graceland.

Gegevens

Stichting Graceland Vrienden Van (opgericht op 17-05-2016)

Mensumaweg 38B

9356 TD Tolbert

info@gracelandfestival.nl

www.gracelandfestival.nl

KVK nummer: 66045053

RSIN nummer: 856372006

Bankgegevens: NL 50 RABO 0310523982 t.a.v. Stichting Vrienden Van Graceland

Missie en Visie van de Stichting

De stichting heeft ten doel:
Het verstrekken van financiële steun aan de stichting: ‘Stichting
Graceland Overall’, gevestigd te Tynaarlo, alles in de meest ruime
zin;
het vergroten van de (naams)bekendheid (van de activiteiten) van
de hiervoor bedoelde stichting, alles in de meest ruime zin;
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
fondsenwerving en alle andere wettige middelen, welke aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.

Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden
(of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens
erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is
verbonden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting (beleid, financiën,
verantwoording). Op dit moment bestaat het bestuur van Stichting Vrienden van uit:

Documenten

Het meerjarenbeleid en de jaarrekening 2023 is hieronder te downloaden.