Direct naar content
Logo Graceland festival

Familieopstellingen

  • Spectrum
  • Spreker

Waar en wanneer

Dag Tijd Podium
Vrijdag 16 augustus 14:00 – 15:00 Circus

Een heel bijzonder programmaonderdeel! Spectrum is een praktijk voor lichaams- en ervaringsgerichte therapie en verbonden aan Graceland Festival als partner. Bij Spectrum neemt systemisch werken een belangrijke plek in; dat betekent dat er uitgegaan wordt van het gegeven dat we allemaal deel uitmaken van een familiesysteem (en van groepen en organisaties), en dat binnen al die systemen onbewuste patronen en dynamieken bepalen hoe een mens zich daarin beweegt. 

Misschien dat je wel eens gehoord hebt van een familieopstelling: een manier om inzicht te krijgen in welke verborgen dynamieken en patronen een rol spelen in jouw systeem van herkomst en hoe dat invloed heeft op jouw leven nu. Je brengt een vraag in die te maken heeft met een probleem of een belemmering die je ervaart, en waarvan je niet zeker bent waarom dat speelt in je leven in het hier-en-nu. Door dat probleem uit te werken met behulp van therapeuten en zogenaamde “representanten” kun je inzichten en ervaringen opdoen die je mee kunt nemen in de praktijk.

Die “representanten” zijn andere mensen die deelnemen aan de opstelling en dat kan best spannend zijn. Het is een leerzaam proces waarin je je kwetsbaar opstelt en dat vergt een bewuste keuze om aanwezig te zijn en mee te doen. Geef je op via de QR-code en beantwoord de drie korte vragen. Je kunt zowel een vraag indienen als representant zijn. 

Deze familieopstelling wordt begeleid door Dick Mostert. Dick is ruim 30 jaar werkzaam bij Spectrum als therapeut en opleider en is begenadigd systemisch werker.

Share the love!