Direct naar content
Logo Graceland festival
05 september 2021

Heel de Wereld | Heel de Mens | Heel de Tijd

Graceland Serie 2022 – 2024:
Heel de Wereld | Heel de Mens | Heel de Tijd

Serie: Driemaal ‘heel’

Op Graceland doen we er alles aan om elk jaar opnieuw een plek van genade te creëren. Genade als eenheid én genade als heelwording, de twee betekenissen van het woord ‘heel’ in deze serie. ‘Heel’ verwijst naar het besef dat alles in het heelal verbonden is onder, in en door de Eeuwige. Tegelijkertijd verwijst het naar heelwording, genezing en verbinding. Dit alles vindt zijn grond in de meest basale Joodse geloofsbelijdenis: Hoor Israel, de Here uw God is één. In een wereld waarin alles onder handbereik is maar de grote verhalen lijken te hebben afgedaan, worden we zomaar versnipperde mensen. Mensen worden dan alleen maar hoofd, of alleen maar onderbuik. Of we delen verantwoordelijkheid voor inzet op klimaat of vluchtelingen toe aan mensen die daar mee bezig zijn, geloof gaat dan zomaar alleen over het mystiek-religieuze aspect van de mens en wie praktisch is opgeleid voelt zich met beide niet meer verbonden. Als alles één is, dan zijn we allemaal verantwoordelijk én hebben we elk ander nodig, hoe anders die ander ook is. 

Wereld, Mens en Tijd

We kiezen voor de komende drie jaren elk een ander perspectief op deze heelheid en heelwording.De drie perspectieven zijn aan elkaar verbonden, maar bieden elk een eigen ingang. Bij ‘WERELD’ gaat het om onze planeet en hoe die onderdeel is van het heelal, de fysieke werkelijkheid waarin de mens zich beweegt. Bij ‘MENS’ gaat het om de fysieke, geestelijke en psychologische werkelijkheid van de mensensoort en de mens als persoon. Het gaat over lichamelijkheid, het gaat over verantwoordelijkheid, het gaat over samenleven. Bij ‘TIJD’ gaat het over generaties en geschiedenis, waar we vandaan komen en waar we heen gaan, over tijdelijkheid en eeuwigheid, de onverbiddelijkheid van de voortschrijdende tijd (‘chronos’) en de ruimte die indrukwekkende ogenblikken kunnen innemen (‘kairos’). Onder deze drieslag is een urgent verlangen te voelen naar (1) een geheelde hele wereld, naar (2) mensen uit één stuk in een verdeelde samenleving en (3) een visie op tijd en vergankelijkheid die liefde brengt voor het kwetsbare, de oudere en de wijsheid.

Heel De Wereld

Één van de onmisbare doelstellingen voor Graceland is elk jaar de ontmoeting van verschillen. We proberen niet alles onder één noemer te brengen of uniformiteit te brengen, we werken aan ontmoeting waarin verschillen elkaar verrijken. In het thema ‘Heel de Wereld’ worden de verschillen voelbaar op allerlei niveaus. De één kan niet anders dan smeken en bidden om meer heelheid in de wereld, de ander kan niet anders dan verwonderd zijn over de oneindige diversiteit, verscheidenheid en rijkdom aan culturen en mensen, aan muziek en eten, aan landschappen en kleuren in heel de wereld. In dit festival brengen we die verwondering en de roep bij elkaar. We vieren de eenvoudige verbondenheid met alles en iedereen door het festival een totaal-onderdompeling te laten zijn in de caleidoscoop aan muziek, eten, drinken, vormen, tentensoorten en samenlevingstypes. Het terrein is een bonte georganiseerde chaos van geuren en kleuren, de podia staan vol met mensen van over de hele wereld (die soms dichter bij huis leven, dan menigeen beseft). Daartussen is er steeds en voortdurend aandacht voor de pijn en de kwetsbaarheid van de wereld, de klimaatdrama’s, de migratiechaos en de pijn van de Hollander die niet meer weet wat zijn ‘thuis’ dan is, zijn gewoonte en cultuur. Aan het eind heeft de festivalbezoeker een enorme boost gekregen in de verbeelding en verbinding met ‘heel de wereld’ en voelt een concrete uitdaging om helend in die wereld aanwezig te zijn, in het groot en in het klein, ver weg en dichtbij, digitaal en fysiek. 

Heel De Mens

In heel de mens nemen we allereerst de lichamelijkheid van de mens onder de loep; dat lijf dat we als mens hebben gekregen is een briljant instrument en zit tegelijkertijd soms zo vol gebreken. In (christelijke) spiritualiteit vergeten we soms zomaar dat we als een hele mens gemaakt zijn, niet alleen bedoeld om te denken maar ook om heel die lichamelijkheid met al zijn geneugten, begeerten, seksualiteit, kwetsbaarheid, oncontroleerbaarheid en onvoorspelbaarheid te omarmen. De voortschrijdende technologie en het maakbaarheidsdenken vervreemdt ons zomaar van dat lijf van ons, dat lijf waarin God zich in de wereld heeft zichtbaarheid gemaakt. In het thema Heel De Mens verbinden we alles wat ons mens maakt (hart, hoofd, ziel, lijf) en zoeken we naar heelmaking voor dat wat ons als mens(en) pijn kan doen. 

Heel De Tijd

Graceland is niet bij ons begonnen. Het verlangen wat een plek heeft gekregen op onze velden en in onze community is een verlangen wat altijd al in het hart van mensen heeft gehuisd en wat door vele van onze voorgangers op allerlei manieren is vormgegeven en ook zal voortbestaan als Graceland lang vergeten zal zijn (over héél lange tijd). We verbinden generaties op ons festival, we danken ons voorgeslacht en betrekken ze bij het festival, we investeren in generaties na ons en we beseffen dat de tijd weliswaar onverbiddelijk doortikt, maar ook in hele korte momenten eindeloos kan voelen. We gaan haaks op een tijdgeest staan die meent dat je na je dertigste eigenlijk al over datum bent, want wijsheid komt met de jaren en je hoeft het allemaal nog niet te weten of te kunnen als je net een paar decennia hebt geleefd. We leren de tijd nemen, juist als die voor ons gevoel soms zomaar door onze handen glipt. Het goddelijke heeft door ons prachtige en klunzige handelen in de tijd aanwezig willen zijn. Een abstract thema, met hele concrete uitwerkingen en alle ruimte voor artistieke verbeelding. 

Share the love!

Lees ook iets anders